Fältinspelningar no. 1-4,

1. 00:00-09:32
2. 09:32-16:40
3. 16:40-23:13
4. 23:13-28:51

aiff

mp3

Inspelat, dechiffrerat och nedtecknat av J.H,
januari – maj 2037.